24hStore

Cập nhập tin tức 24hStore

iPhone 14 series tại 24hStore trong 24 giờ đầu tiên: Mỗi 17 giây thêm 1 người đăng ký

24hStore - đại lý ủy quyền chính hãng của Apple đã nhận được hơn 5.000 lượt đăng ký nhận thông tin về iPhone 14 series trong 24 giờ đầu tiên, tức trung bình 17 giây thêm 1 lượt.