30 tháng Tư

Cập nhập tin tức 30 tháng Tư

Tai hoạ cuộc đời đã cứu sống Biên bản chiến tranh

Tai họa mang tới cho tôi biết bao ngang trái, đớn đau, bất hạnh nhưng đã giúp tôi “ngộ” ra nhiều điều, giúp tôi có một cái nhìn điềm tĩnh, thấu đáo hơn, và nó đã cứu sống cuốn sách này.

Hành trang ra biển lớn

 Vươn lên từ đổ nát chiến tranh, thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua bước đổi thay mạnh mẽ.

Đầu tàu áp cơ chế như toa tàu thì dễ mắc kẹt

"Giá như thành phố thiết kế được những qui định buộc cán bộ phải chịu trách nhiệm giải trình trước nhân dân, sẽ bị mất chức trước lá phiếu của nhân dân sẽ đỡ cho chính quyền Trung ương rất nhiều”.

Một ngày tháng Tư thăm nghĩa trang quân đội chế độ cũ

Ba mươi lăm năm nhìn lại. Thời gian đã đủ lâu để những người đang sống thấy thấm thía nỗi đau ngăn cách. 

Nuôi thù hận, cản trở hòa hợp là có tội với tương lai

“Nếu ai đó trong chúng ta dù từng đứng từ phía nào mà vẫn nuôi lòng thù hận, cản trở hòa hợp dân tộc thì sẽ dần trở nên lạc lõng và có tội với tương lai.”