300 chuyến xe khách bỏ bến Miền Đông mới

Cập nhập tin tức 300 chuyến xe khách bỏ bến Miền Đông mới

Vụ 300 chuyến xe bỏ bến Miền Đông mới, gần một nửa chuyển qua 'bến cóc, xe dù'

Sở GTVT TPHCM cho biết, gần 300 chuyến xe bỏ bến Miền Đông mới mỗi ngày thì có hơn một nữa vào các bến xe khác, số còn lại chuyển qua hình thức trá hình 'bến cóc, xe dù'.