4.13

Cập nhập tin tức 4.13

[LMHT] Đánh giá sức mạnh các xạ thủ trong phiên bản 4.13

(Gamesao) - Cuối cùng trong serie phân tích những thay đổi trong phiên bản 4.13 của Liên Minh Huyền Thoại, chúng ta sẽ đến với các xạ thủ.

[LMHT] Đánh giá sức mạnh các sát thủ và pháp sư trong phiên bản 4.13

(Gamesao) - Tiếp tục serie phân tích những thay đổi trong phiên bản 4.13 của Liên Minh Huyền Thoại, lần này chúng ta sẽ đến với các sát thủ và pháp sư.