5.20

Cập nhập tin tức 5.20

[LMHT] Chi tiết bản cập nhật 5.20

(GameSao.vn) – 5.20 là một bản cập nhật nhỏ khi mà Riot đang tập trung toàn lực cho giai đoạn tiền mùa giải 2016.