7.20d

Cập nhập tin tức 7.20d

(GameSao.vn) – Chi tiết các thay đổi, điều chỉnh của Patch 7.20d.