7.22b

Cập nhập tin tức 7.22b

(GameSao.vn) – Trong khi Clinkz cùng Lycan được cân bằng.