92 triệu USD

Cập nhập tin tức 92 triệu USD

Nintendo lỗ “chổng vó” dù Mario Kart 8 thành công

Dẫu cho sự thành công của Mario Kart 8 đem lại 2,8 triệu USD cho Nintendo, nhưng thế vẫn chưa thấm thoát vào đâu so với số tiền lỗ lên đến 92 triệu USD.