ACMECS 7

Cập nhập tin tức ACMECS 7

Thủ tướng kiểm tra công tác chuẩn bị 3 hội nghị cấp cao

Thủ tướng chủ trì buổi tổng duyệt trước thềm 3 hội nghị cấp cao ACMECS 7, CLMV 8 và hội nghị WEF - Mekong.