admin VLTK Mobile bị report facebook

Cập nhập tin tức admin VLTK Mobile bị report facebook

Một loạt admin Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile bị trẻ trâu report facebook

Vì tình trạng chửi bới quá nhiều tại máy chủ Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile Trung Quốc nên BQT group game đã đưa ra nôi quy cấm đoán, thế nhưng cộng đồng game thủ lại đang chống đối và bị họ report facebook cá nhân.