Ai Haibara

Cập nhập tin tức Ai Haibara

Dù Ai Haibara đầy ân tình ân nghĩa, trái tim Conan (Shinichi) vẫn luôn hướng về Ran Mori với sự rung động thực sự mãnh liệt.