akaBot

Cập nhập tin tức akaBot

Nền tảng Make in Vietnam đặt mục tiêu vươn mạnh ra thị trường Đông Nam Á

akaBot, nền tảng Tự động hoá quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp do FPT phát triển đặt mục tiêu vươn mạnh ra thị trường Đông Nam Á trong giai đoạn năm 2022-2023.