Akkad

Cập nhập tin tức Akkad

Những hạt bụi có thể làm sụp đổ cả một đế chế hùng mạnh như thế nào?

Các mẫu hóa thạch đã mở ra một chiếc cửa sổ để nhìn vào quá khứ, cho thấy biến đổi khí hậu cũng góp phần đáng kể vào sự suy tàn của một đế chế.