Alexander De Croo

Cập nhập tin tức Alexander De Croo

Bỉ sẵn sàng hỗ trợ tài chính để Việt Nam phát triển công nghệ năng lượng tái tạo

Thủ tướng Bỉ cho biết sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về tài chính và công nghệ để thực hiện các cam kết quốc tế về khí hậu, đặc biệt là phát triển công nghệ năng lượng tái tạo và các ngành công nghiệp phụ trợ.