Allen Pan

Cập nhập tin tức Allen Pan

Đôi găng tay đặc biệt: Giúp tạo ra quả cầu lửa như Ryu trong Street Fighter

Pan nói rằng, anh đã lấy cảm hứng từ chương trình truyền hình "Avatar: The Last Airbender" và "The Legend of Korra" để tạo ra sản phẩm này.