Alumin Nhân Cơ

Cập nhập tin tức Alumin Nhân Cơ

Sau 5 năm, Bauxit Tây Nguyên bây giờ ra sao?

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy hỏi: Bộ trưởng có nhận định gì về hiệu quả kinh tế của các công trình khai thác bauxit ở Tây Nguyên. Và khi nào Chính phủ tiến hành đánh giá việc thí điểm khai thác bauxit ở Tây Nguyên. 

Cá chết, người ngứa do sự cố tràn hóa chất nhà máy Alumin

Nguyên nhân cá chết và người dân bị bệnh ngoài da khi tiếp xúc với nước ở suối Đắk Dao là do sự cố tràn hóa chất tại nhà máy Alumin Nhân Cơ.