AmCham

Cập nhập tin tức AmCham

Hành động mới của Mỹ, đảo ngược quyết định thời Donald Trump

Chính quyền ông Joe Biden vừa loại Việt Nam khỏi danh sách quốc gia thao túng tiền tệ trong báo cáo bán niên vừa công bố. Bên cạnh đó, Trung  Quốc cũng không còn nằm trong danh sách này.

Làm thật hàng tốt, Việt Nam đón tin tốt từ Mỹ

Theo Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam, liên quan đến xuất khẩu, nhiều khả năng một số loại hàng hóa Việt Nam sẽ không bị đánh thuế. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ đang rất tốt và có lợi cho người dân cả hai nước.