ảnh chế mùa thi

Cập nhập tin tức ảnh chế mùa thi

Cười lăn lộn với những hình ảnh chế hài hước vào mùa thi

(GameSao) - Mùa thi đến là những lúc các sĩ tử cấp tập và dồn hết sức cho 'công cuộc' đèn sách đến ngày hái quả.