Ảnh Thế Bảo Kính

Cập nhập tin tức Ảnh Thế Bảo Kính

Hầu Vương ra mắt phiên bản Ảnh Thế Bảo Kính

(GameSao) - TTV Online đã cập nhật phiên bản mới với tên gọi Ảnh Thế Bảo Kính cho game Hầu Vương vào ngày ngày 15/01/2015 vừa qua. Điểm đáng chú ý của phiên bản này là tính năng dành cho bang hội Thái Hư Ảo Cảnh và hệ thống Đá Hồn.