anh trai Thành Lộc

Cập nhập tin tức anh trai Thành Lộc

Anh trai ruột Thành Lộc chua chát kể nỗi đau 56 năm giấu kín

"Khi nào đuối quá, tôi sẽ tự giải quyết bằng một sợi dây chứ không làm phiền ai", nghệ sĩ Bạch Long chua chát kể về kế hoạch lo hậu sự cho chính bản thân.

Anh trai ruột Thành Lộc chua chát kể nỗi đau 56 năm giấu kín

"Khi nào đuối quá, tôi sẽ tự giải quyết bằng một sợi dây chứ không làm phiền ai", nghệ sĩ Bạch Long chua chát kể về kế hoạch lo hậu sự cho chính bản thân.