anime Lớp học ám sát

Cập nhập tin tức anime Lớp học ám sát

Anime Lớp học ám sát sắp sửa kết thúc

Đây là một tin buồn cho các fan anime nhưng lại là một khoảng lợi tuyệt vời cho bộ phim. Lớp Học Ám Sát đã không nối tiếp bước chân của các bộ anime khác, thành viên của đại gia đình Weekly Shonen Jump (tạp chí manga shonen) được phát sóng lâu hơn cần thiết.