Annalise.AI

Cập nhập tin tức Annalise.AI

AI sẽ được ứng dụng vào chuẩn đoán hình ảnh tại các bệnh viện Việt Nam

Viettel Solutions sẽ đưa giải pháp Annalise.AI ứng dụng vào chẩn đoán hình ảnh y tế tại Bệnh viện Hồng Ngọc sau đó sẽ được mở rộng ra các bệnh viện khác trên toàn quốc.