Anom

Cập nhập tin tức Anom

Cách FBI theo dõi hàng chục triệu tin nhắn khắp thế giới

Ứng dụng liên lạc Anom của FBI đã theo dõi hàng chục triệu tin nhắn khiến hơn 1.000 tên tội phạm, trùm buôn ma túy bị bắt giữ trong 3 năm.