ảo hóa máy trạm

Cập nhập tin tức ảo hóa máy trạm

VDI, ảo hóa máy trạm, giải pháp bảo vệ doanh nghiệp đặc thù khi làm việc từ xa

Có rất nhiều doanh nghiệp đặc thù chỉ có thể truy cập hệ thống nội bộ khi đến văn phòng. VDI, Virtual Desktop Infrastructure với tốc độ truy cập ổn định, triển khai nhanh và bảo mật cao sẽ giúp bảo vệ doanh nghiệp làm việc từ xa an toàn.