applicatrion

Cập nhập tin tức applicatrion

Ứng dụng blog Tumblr đột ngột mất dạng trên App Store của Apple

Tumblr đã biến mất khỏi iOS App Store, nhưng lý do cụ thể tại sao thì không ai biết.