- Dưới điều kiện thời tiết khó chịu của ngày thứ Sáu, Dani Pedrosa là tay đua có được thành tích tốt nhất, khi đạt thời gian 1 phút 59 giây 858.

Xem video:


Q.C