Asiasoft Group

Cập nhập tin tức Asiasoft Group

Extopia mở phiên bản Alphatest tại Việt Nam từ ngày 28/8 - 04/9

Asiasoft Group dự kiến giới hạn khoảng 20.000 users tham gia test game.