Assassin's Creed II

Cập nhập tin tức Assassin's Creed II

Hệ thống chống crack game mới đã bị khuất phục?

Denuvo - hệ thống bảo mật vững chắc áp dụng trong các tựa game gần đây đã bị bẻ khóa bởi nhóm crack 3DM.