Assassins's Creed

Cập nhập tin tức Assassins's Creed

Câu chuyện lịch sử có thật truyền cảm hứng cho series trò chơi Assassin's Creed

Hội Sát thủ Assasin trong series game vô cùng thành công Assassin's Creed của Ubisoft thực chất được xây dựng dựa trên một tổ chức có thật từ ngày xưa.