Trong một phép tính thử thống kê từ một số biểu phí dịch vụ thẻ ATM mà các ngân hàng cung cấp, thì dù không gồm phí giao dịch nội mạng, chủ thẻ ngân hàng đã phải chịu nhiều loại phí khi giao dịch tại ATM, như phí rút tiền ngoại mạng, phí chuyển tiền, thanh toán hàng hóa dịch vụ, phí cấp mật mã, phí tra soát

Đơn cử, chủ thẻ thanh toán nội địa Fast Access của Techcombank sẽ phải chịu phí phát hành lần đầu 100.000 đồng, phí phát hành thay thế thẻ hết hạn từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng, phí dịch vụ phát hành nhanh (nếu khách hàng yêu cầu) 200.000 đồng/lần, phí thường niên (thu theo năm, căn cứ thời hạn hiệu lực thẻ) 50.000 đồng/năm, phí cấp lại PIN 30.000 đồng, phí tra soát khiếu nại (nếu chủ thẻ khiếu nại không đúng) 80.000 đồng, phí rút tiền tại ATM của ngân hàng khác 5.400 đồng/giao dịch, phí giao dịch khác (không bao gồm giao dịch hỏi PIN) tại ATM của ngân hàng khác là 3.000 đồng/giao dịch, phí cấp bản sao hóa đơn giao dịch là 80.000 đồng/hóa đơn. Các mức phí trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%.


Rẻ hơn biểu phí của Techcombank, Vietcombank – ngân hàng có số lượng thẻ đang hoạt động thực hàng đầu Việt Nam, cũng đưa ra biểu phí phát hành và sử dụng thẻ Vietcombank Connect 24 – loại thẻ phổ thông được đa phần các cơ quan tổ chức chọn làm để trả lương nhân viên – như sau: phí phát hành thẻ thông thường: 50.000 đồng/thẻ, phí phát hành nhanh 50.000 đồng/thẻ, phí phát hành lại/thay thế thẻ: 50.000 đồng/lần/thẻ, phí cấp lại PIN 10.000 đồng/lần/thẻ, phí quản lý tài khoản thẻ 3.300 đồng/tháng/thẻ, phí đòi bồi hoàn 50.000 đồng/giao dịch, phí cung cấp bản sao hóa đơn giao dịch tại điểm chấp nhận thẻ của Vietcombank là 10.000 đồng/hóa đơn, tại điểm chấp nhận thẻ không thuộc hệ thống VCB là 50.000 đồng/hóa đơn, chuyển khoản tại ATM trong hệ thống của VCB là 3.300 đồng/giao dịch, giao dịch ATM ngoài hệ thống của VCB, rút tiền mặt 3.300 đồng/giao dịch, truy vấn số dư 1.650 đồng/giao dịch, in sao kê 1.650 đồng/giao dịch, chuyển khoản 3.300 đồng/giao dịch.

Chủ thẻ ghi nợ nội địa Active plus của Ngân hàng Quân đội (MB) cũng phải chịu hàng chục loại phí: Phí phát hành thẻ 55.000, phí phát hành lại thẻ 44.000 đồng/lần, phí phát hành lại thông báo mã PIN 20.000 đồng/lần, phí tra soát (khi chủ thẻ khiếu nại không đúng) 20.000 đồng/lần, phí rút tiền mặt tại ATM của ngân hàng khác 3.300 đồng/giao dịch, phí chuyển khoản trên ATM của ngân hàng khác 1.650 đồng/lần, phí in sao kê giao dịch trên ATM 1.650 đồng/lần, phí đổi PIN trên ATM 1.650 đồng/lần, phí cung cấp bản sao hóa đơn tại đơn vị chấp nhận thẻ của MB 20.000đồng/giao dịch, tại đơn vị chấp nhận thẻ của ngân hàng khác 50.000 đồng/giao dịch.

Từ những biểu số trên cho thấy, với con số 40 triệu thẻ đã được phát hành tính đến cuối năm 2011 mà lãnh đạo Hội thẻ ngân hàng Việt Nam công bố, chỉ riêng phí phát hành (tính ở mức 50.000 đồng/thẻ), các ngân hàng đã thu về 2.000 tỉ đồng, phí quản lý tài khoản thường niên (tối thiểu 39.600 đồng/thẻ) thu về hơn 1.500 tỉ đồng…

(Theo PLVN)