Ava Russo

Cập nhập tin tức Ava Russo

Chuẩn "con ông cháu cha" khi ái nữ nhà đạo diễn Avengers: Endgame sẽ xuất hiện trong bom tấn này

Đạo diễn Joe Russo cho biết anh đã chuẩn bị cho con gái một vai trò bí mật nhưng cực kỳ thú vị trong trong Avengers: Endgame.