Avengers: Ẹndgame

Cập nhập tin tức Avengers: Ẹndgame

Từ câu nói "Tôi là Iron Man" kinh điển cho đến cuộc chiến "Endgame" của vũ trụ Marvel là cả một hành trình đầy gian nan nhưng hoàn toàn xứng đáng cho trái ngọt ở ngày hôm nay.