Avengers:

Cập nhập tin tức Avengers:

Avengers: Infinity War - Hóa ra Thanos đã lên kế hoạch tấn công Trái Đất và cướp ngọc Vô cực cẩn thận như thế này đây!

Avenger: Infinty War không phải lần đầu Thanos xuất hiện trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Ngược lại, hắn đã xuất hiện từ The Avengers (2012) khi phái Loki xuống tấn công trái đất và dẫn đến hàng loạt các âm mưu sau đó.