AWS Migration Competency

Cập nhập tin tức AWS Migration Competency

CMC Telecom đạt chứng nhận AWS Migration Competency

Ngày 28/8 CMC Telecom chính thức đạt AWS Migration Competency (Đối tác năng lực di chuyển của AWS).

TECHX nhận chứng chỉ quốc tế AWS Migration Competency về chuyển đổi số

TechX Corporation vừa đạt được “Chứng nhận Năng lực Chuyển đổi trên nền tảng Amazon Web Service” (AWS Migration Competency), chứng minh những nỗ lực vượt trội của startup Việt trẻ.