AXT

Cập nhập tin tức AXT

AXT: Giải pháp nhận dạng và bóc tách chữ viết tay tiếng Việt

Nhờ có giải pháp số hóa AXT, các doanh nghiệp sẽ không cần phải nhập tài liệu viết tay một cách thủ công vô cùng tốn thời gian nữa, giúp nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.