Azure Virtual Desktop

Cập nhập tin tức Azure Virtual Desktop

CMC cung cấp 3 giải pháp làm việc từ xa cho những doanh nghiệp cần bảo mật cao nhất

Khi làm việc từ xa đang dần trở thành “điều bình thường mới”, CMC Telecom đưa ra 3 giải pháp giúp doanh nghiệp hỗ trợ nhân viên làm việc tại nhà hiệu quả, bảo mật tuyệt đối trong mùa dịch, gồm: Akamai EAA, Amazon WorkSpaces, Azure Virtual Desktop.