bà mẹ cấm con đọc Doraemon

Cập nhập tin tức bà mẹ cấm con đọc Doraemon

Bà mẹ cấm con đọc Doraemon vì nghĩ đó là "con sâu đục khoét tâm hồn"

Coi Đôremon là thứ sâu mọt đục khoét tâm hồn trẻ thơ, bà mẹ này đang có ý định chống lại cả thế giới?