- Theo công bố mới nhất từ Ngân hàng cổ phần Bản Việt (Vietcapital Bank), từ ngày 3/5, bà Nguyễn Thanh Phượng tạm dừng chức vụ Chủ tịch để chuyển sang chế độ nghỉ thai sản.

Người thay thế bà Phượng là ông Lê Anh Tài, Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Bản Việt.

Tuy nhiên, sau khi tạm thôi chủ tịch, bà Phượng vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhà băng nhiệm kỳ 2010-2014.

Bà Phượng sinh năm 1980, tốt nghiệp Cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội).

{keywords}
Bà Nguyễn Thanh Phượng

Bà đã hoàn tất chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị tài chính Đại học Quốc tế tại Geneva (International University in Genava), Thụy Sĩ.

Bà được bổ nhiệm chức Chủ tịch Ngân hàng Bản Việt từ ngày 1/2/2012. Ngoài ra, bà Phượng còn là Chủ tịch của 2 công ty khác, bao gồm Chứng khoán Bản Việt và Quản lý quỹ đầu tư Bản Việt.

Ông Lê Anh Tài, người thay chức bà Phượng, sinh năm 1972, từng giữ chức Phó tổng giám đốc Ngân hàng Bản Việt.

Cuối năm 2011, bà Phượng được ĐHCĐ của Ngân hàng Bản Việt (VietcapitalBank) bầu vào HĐQT và được phân công giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Đến cuối 2012, bà Phượng cũng là cổ đông cá nhân nắm tỷ lệ cổ phần lớn nhất tại Ngân hàng Bản Việt với 4,9%. Ngân hàng này hiện có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng và đạt lợi nhuận hơn 220 tỷ đồng trong năm 2012.

Trước khi về Bản Việt, bà Phượng từng là Phó giám đốc tài chính của Holcim Vietnam, tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính tại Thụy Sỹ; là Giám đốc đầu tư của Quỹ đầu tư Thụy Sỹ VietnamHolding, niêm yết tại thị trường chứng khoán Luân Đôn, AIM.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán, năm 2012, Ngân hàng Bản Việt đạt hơn 204 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 24% so với năm 2011. Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác là 3.972 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng gần 78%.

Từ nửa cuối 2012 đến nay, Bản Việt liên tục có nhiều thay đổi nhân sự khi có sự bổ sung và thay thế nhiều thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát.

Năm ngoái, Bản Việt cũng đã đại hội cổ đông bất thường để có sự thay đổi điều lệ cho phù hợp với hoạt động.

P.V