bà Nguyễn Thị Yên

Cập nhập tin tức bà Nguyễn Thị Yên

Người 40 năm ru muỗi ngủ

Nuôi muỗi vất vả như nuôi trẻ con... Trước giờ cho muỗi ăn máu, tình nguyện viên phải ăn no - chuyên gia côn trùng học Nguyễn Thị Yên chia sẻ.