- Ba trường ĐH bị đình chỉ tuyển sinh năm 2012 gồm: ĐH Văn Hiến, ĐH Đông Đô và CĐ Công nghệ Thông tin TP.HCM. Lý do dừng tuyển sinh vì chưa có đất hoặc diện tích đất quá nhỏ, tỉ lệ SV/GV cơ hữu quá cao.


Ba trường ĐH bị đình chỉ tuyển sinh năm 2012 gồm: ĐH Văn Hiến, ĐH Đông Đô và CĐ Công nghệ Thông tin TP.HCM. Lý do dừng tuyển sinh vì chưa có đất hoặc diện tích đất quá nhỏ, tỉ lệ SV/GV cơ hữu quá cao.

Kết quả kiểm tra việc thực hiện cam kết đối với 24 trường ĐH, CĐ trong quý 4/2011. Trong đó có 8 trường công lập, 16 trường ngoài công lập, 1 trường CĐ, 1 Học viện được Bộ GD-ĐT công bố sáng 30/12.

Với 3 trường bị đình chỉ Bộ gia hạn, đến năm 2013 nếu các trường này không khắc phục được các điều kiện đảm bảo chất lượng thì xem xét đình chỉ hoạt động giáo dục.

Cũng theo kết quả công bố, Bộ cũng ra quyết định đình chỉ tuyển sinh đối với 12 ngành thuộc 4 trường. ĐH Chu Văn An, Lương Thế Vinh có 4 ngành bị đình chỉ tuyển sinh, ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng, ĐH Nguyễn Trãi bị đình chỉ tuyển sinh 2 ngành.

Đến 2013 nếu không khắc phục được nguyên nhân thì sẽ bị xem xét thu hồi quyết định mở ngành đào tạo các trường này.

Nhiều ngành học mở không có tiến sĩ

Bộ GD-ĐT cho biết, hầu hết các trường chưa thực hiện được đúng như cam kết, các chỉ tiêu theo văn bản cam kết khi thành lập trường hầu hết đều cao, nhiều chỉ tiêu quá cao, khó thực hiện được. Có trường chưa định hướng phát triển (ĐH Hà Hoa Tiên).

Số giảng viên cơ hữu cũng không đảm bảo. Trong số 24 trường đã kiểm tra thì có 10 trường có dưới 100 giảng viên cơ hữu và hợp đồng dài hạn, đặc biệt có 3 trường có số giảng viên cơ hữu chưa đến 60 người (ĐH Nguyễn Trãi, Văn Hiến, Hà Hoa Tiên).

Có 6 trường có tỉ lệ SV/GV là 50SV/GV (CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM, ĐH Đông Đô, Tài chính- Marketing, Văn Hiến, Công nghiệp HN, Kiến trúc Đà Nẵng), 2 trường có 80 SV/GV (Văn Hiến, CĐ Công nghệ thông tin TP.HCM).

Trường công lập tuyển sinh quá quy mô cam kết gồm ĐH Kinh Tế, ĐH quản trị kinh doanh, ĐH Thái Nguyên vượt 126% cam kết, vừa tuyển sinh ĐH, vừa tuyển sinh CĐ, TCCN, dạy nghề (ĐH công nghiệp Hà Nội), trong khi đó một số trường tư thục có xu hướng tuyển ngày càng ít đi (ĐH Hoà Bình, Chu Văn An, Nguyễn Trãi). Đặc biệt Hà Hoa Tiên chỉ đạt 4,2% cam kết.

Có 41 ngành không có giảng viên là tiến sỹ, 12 ngành không có tiến sỹ và thạc sĩ, thậm chí có ngành chưa có giảng viên cơ hữu. Nhiều giảng viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

  • Hương Giang