UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang được tổ chức hằng năm vào ngày 10/10 là nhằm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 111 ngày 11/6/2021 của Tỉnh ủy Bắc Giang về chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Cùng với đó, nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; đồng thời thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số trên địa bàn Bắc Giang.

Sở TT&TT tỉnh Bắc Giang là cơ quan được giao chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông Ngày chuyển đổi số tỉnh hằng năm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố trên địa bàn Bắc Giang căn cứ hướng dẫn của Sở TT&TT và điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp truyền thông Ngày chuyển đổi số tỉnh.

{keywords}
Việc tổ chức Ngày chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang nhằm nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.

Bắc Giang đã đặt mục tiêu đến năm 2025, tỉnh có chỉ số đánh giá về chuyển đổi số thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; đến năm 2030 thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

Theo kết quả đánh giá chuyển đổi số - DTI năm 2021 được Bộ TT&TT công bố ngày 8/8, Bắc Giang xếp ở vị trí thứ 10 của nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, về các chỉ số thành phần của DTI 2021, địa phương này đứng thứ 3 về nhận thức số; xếp thứ 5 về hoạt động xã hội số; xếp thứ 6 về hoạt động kinh tế số; thứ 10 về thể chế số; thứ 14 về nhân lực số; thứ 22 về an toàn thông tin mạng, thứ 23 về hoạt động chính quyền số; và thứ 40 về hạ tầng số.

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đã xác định nhận thức đóng vai trò quyết định và chuyển đổi số trước tiên cần phải chuyển đổi nhận thức. Để góp phần nâng cao nhận thức của người dân, toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số cũng như thúc đẩy triển khai có hiệu quả Chương trình chuyển đổi số quốc gia, trung tuần tháng 4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn ngày 10/10 là Ngày chuyển đổi số quốc gia.

Chủ đề của Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Bộ TT&TT đã ban hành kế hoạch hướng dẫn thực hiện, theo đó hoạt động hưởng ứng năm 2022 tập trung vào các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân; thúc đẩy, quảng bá toàn dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số Việt Nam; thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, giúp người dân được thụ hưởng kết quả chuyển đổi số.

Trước Bắc Giang, cũng có đã có 2 địa phương là Hưng Yên, Đồng Tháp lựa chọn ngày chuyển đổi số địa phương trùng Ngày chuyển đổi số quốc gia. Bên cạnh đó, còn có 5 địa phương đã chọn ngày chuyển đổi số địa phương riêng.

Với vai trò là cơ quan được giao chủ trì, điều phối việc triển khai các nhiệm vụ của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, ngay từ tháng 9/2020, Bộ TT&TT đã cho ra mắt “Cẩm nang chuyển đổi số”, tóm lược những điều quan trọng và thiết yếu của chuyển đổi số, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các cơ quan, doanh nghiệp và mọi người dân Việt Nam.

Cùng với đó, thời gian qua, Bộ TT&TT đã tổng hợp và công bố 55 bài toán chuyển đổi số của các bộ, ngành và địa phương tại địa chỉ c63.mic.gov.vn. Cũng tại trang web t63.mic.gov.vn, Bộ TT&TT cũng đã tổng hợp và công bố 21 câu chuyện chuyển đổi số Việt Nam từ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp để lan tỏa những sáng kiến, cách làm, kinh nghiệm, bài học, mô hình tham khảo về chuyển đổi số.

Vân Anh

Vải Bắc Giang bán qua Postmart, Vỏ Sò đã chiếm gần 3,6% tổng sản lượng

Vải Bắc Giang bán qua Postmart, Vỏ Sò đã chiếm gần 3,6% tổng sản lượng

Tính đến ngày 24/6, bên cạnh việc hỗ trợ hơn 1.100 nông dân Bắc Giang lên Postmart, Vỏ Sò bán bán đặc sản địa phương, hai sàn thương mại điện tử này cũng tiêu thụ được hơn 6.400 tấn vải thiều Bắc Giang, vượt mục tiêu đề ra.