bác sĩ làm thêm

Cập nhập tin tức bác sĩ làm thêm

Bệnh viện TP Thủ Đức đã tiến hành kiểm điểm 4 bác sĩ làm thêm ở phòng khám tại tỉnh Tiền Giang mà không báo cáo Khoa và lãnh đạo bệnh viện.