bác sĩ từ công sang tư

Cập nhập tin tức bác sĩ từ công sang tư

Sau hơn 7 năm học và thực hành, bác sĩ trẻ thu nhập chưa đến 5 triệu đồng

Mặc dù xếp "thu nhập" là một trong những nguyên nhân cho việc chuyển dịch nhân lực từ công sang tư nhưng Bộ Y tế vẫn cho rằng đây không phải là yếu tố ảnh hưởng tiên quyết.