bạch cầu đơn nhân

Cập nhập tin tức bạch cầu đơn nhân

Căn bệnh phát sinh từ nụ hôn

Bệnh bạch cầu đơn nhân lây lan do tiếp xúc với nước bọt, giọt bắn của người mắc.