bạch cầu đơn nhân

Cập nhập tin tức bạch cầu đơn nhân

Bệnh bạch cầu đơn nhân lây lan do tiếp xúc với nước bọt, giọt bắn của người mắc.