Bài báo công bố quốc tế

Cập nhập tin tức Bài báo công bố quốc tế

Công bố quốc tế của Việt Nam: Lượng tăng nhưng chất giảm

Năm 2015, lần đầu tiên số lượng công bố ISI đã vượt mốc 3.000 bài. Tuy nhiên, tỉ lệ các công bố chất lượng cao của chúng ta lại đang có xu hướng giảm đi.

800 triệu đồng cho một bài báo công bố quốc tế

Chi phí cho một bài báo được công bố quốc tế trên các tạp chí uy tín trung bình hết 800 triệu đồng...