Cảnh hỗn loạn tại công viên nước Hồ Tây ngày 19/4 đã được đưa vào bài hát chế.


Hàn Phong (Video nguồn Youtube)