bài học chiến lược

Cập nhập tin tức bài học chiến lược

Với “cánh chim đầu đàn” Viettel, Việt Nam đang là một trong số ít quốc gia xây dựng được hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng nội địa, tự chủ về công nghệ và giải pháp an toàn, an ninh mạng.