- Kính thưa các vị đại biểu khách quý !

- Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh!

- Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh!

Chúng tôi rất vinh dự được các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tín nhiệm bầu giữ các chức vụ: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là niềm vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn mà cử tri và Nhân dân trong tỉnh đã tin tưởng giao cho chúng tôi.

Nhân dịp này, thay mặt các đồng chí trong tập thể Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng cám ơn các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội, sự tín nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIX, cùng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương và toàn thể cử tri, nhân dân trong tỉnh đã luôn quan tâm, ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ cá nhân tôi cũng như tập thể Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ vừa qua. Sự ủng hộ, giúp đỡ đó chính là cơ sở quan trọng để hôm nay Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX tin tưởng, tín nhiệm, bầu tôi và một số đồng chí tiếp tục đảm nhận các chức vụ trong Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Thưa các vị đại biểu!

Trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội hướng tới phát triển bền vững, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh có vai trò rất quan trọng, nhất là trong việc xây dựng bộ máy chính quyền của tỉnh vững mạnh, khẳng định vai trò của Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật và nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII có nhiều đổi mới, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.

Trước yêu cầu của tình hình mới, để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2020 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đặc biệt là duy trì nhịp độ tăng trưởng cao và tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng đan xen không ít khó khăn, thách thức; đòi hỏi Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; nhất là trong việc quyết định các chủ trương, giải pháp phù hợp, linh hoạt, có tính khả thi cao, huy động mọi nguồn lực phát huy các lợi thế của tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và Miền núi phía Bắc, xứng đáng với niềm tin và sự tín nhiệm của đại biểu, của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.

Thưa các vị đại biểu, khách quý!

Với trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chúng tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng; học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luôn đề cao tinh thần trách nhiệm của người đại biểu nhân dân; học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm và thành tựu của các nhiệm kỳ trước, để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh trên các lĩnh vực. Thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của nhân dân; phản ánh trung thực, kịp thời, đầy đủ ý chí, nguyện vọng của cử tri đến Hội đồng nhân dân tỉnh. Tăng cường phối hợp với các cơ quan Trung ương và các cơ quan, đơn vị hữu quan ở địa phương trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Thực hiện tốt chức năng giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, để Hội đồng nhân dân ngày càng xứng đáng với vị trí là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của nhân dân; vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương.

Trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao, cá nhân tôi và các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh rất mong muốn và tin tưởng tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, góp ý của các bậc lão thành cách mạng; của các thế hệ lãnh đạo tỉnh tiền nhiệm; của các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; sự đồng tình, ủng hộ của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; của các cơ quan thông tấn, báo chí; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh và đặc biệt là của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, để chúng tôi cùng các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX hoàn thành trọng trách của mình.

Xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành công.

Xin trân trọng cảm ơn !

Theo báo Phú Thọ