LTSBài thơ Nam quốc sơn hà (Sông núi nước Nam) còn được gọi là bài thơ Thần được xem là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta.

Theo đó, trong cuộc chiến chống lại quân Tống lần thứ hai (1075-1077), tại Đền Xà (thôn Đoài, Tam Giang, Yên Phong), Lý Thường Kiệt đã sai người tâm phúc đọc vang bài thơ để khích lệ tinh thần quân sĩ Đại Việt.

Huyền Sâm - Ảnh: Hoàng Hiệp, Thanh Tuyền, Thanh Tùng