bài toán hình học

Cập nhập tin tức bài toán hình học

Đáp án tìm hình vuông ngày 1/9

 Có tất cả 11 hình vuông, bạn đã tìm được bao nhiêu hình trong 30 giây?

 

Thử thách với bài toán hình học

 Thử xem, trong 1 phút, bạn có thể tìm được bao nhiêu hình ngũ giác!